Тилемиш уулу Жанболот
14.01.1999 Токмок, КМС
РЕЙТИНГ 600